≫ 

Pokrajinska vlada izdvojila ukupno 45 miliona dinara za kupovinu nekretnina čiji će vlasnik biti žena

 ≫ 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstva raspisaće Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Komentari