Prijave za osnivanje firme od 18. maja samo elektronskim putem u APR

Više neće postojati mogućnost da se Agenciji za privredne registre prijava za osnivanje privrednog društva podnese u papirnoj formi

Komentari