Vesić na Bledu: Da li ćemo i do Slovenije ubuduće stizati brzim vozom?

Više od 1.500 slovenačkih firmi posluje u Srbiji i posebno su zainteresovane za građevinu

Komentari