• 0

Vreme čitanja: oko 8 min.

Potrebe klijenata u osnovi adekvatnog odgovora na aktuelne trendove u privredi

Vreme čitanja: oko 8 min.

O zaokretu u upravljaju monetarim politikama centralnih banaka u proteklom periodu, kao i načinima na koji poslovne banke u aktuelnim tržišnim okolnostima odgovaraju na potrebe privrede razgovarali smo sa Predragom Milenovićem, direktorom Divizije za poslovanje sa privredom Banca Intesa. Ceo intervju pročitajte u nastavku.

  • 0
Predrag Milenović

Foto: Promo/ Darko Radulović

  • Prošlu godinu obeležila su zaoštravanja monetarnih politika centralnih banaka na svetskom, ali i domaćem tržištu, koja su nastavljena i u 2023. Da li je i na koji način borba protiv visoke inflacije uticala na poslovanje Banca Intesa, posebno na planu saradnje sa privredom, kao i na rezultate koje ste ostvarili?

Svedoci smo potpunog zaokreta u upravljanju monetarnom politikom centralnih banaka, koji je kao odgovor na rekordni rast globalne inflacije, tokom prethodne godine uticao na sve oblasti poslovanja, uključujući i bankarski sektor. Podizanje nivoa referentnih kamatnih stopa, kao jedan od mehanizama kojim su se centralne banke vodile u prethodnom periodu i s čijom su primenom nastavile tokom 2023. u težnji da inflaciju vrate u ciljane vrednosti, indirektno je dovelo do rasta kamata na kredite s jedne, odnosno povećanja kamata na depozite privredi s druge strane. I u ovako izmenjenim tržišnim okolnostima nastojali smo da adekvatno odgovorimo na potrebe klijenata, oslanjajući se na inovativna rešenja za unapređenje poslovanja, procesa i proizvoda i vodeći se strategijom balansiranog rasta. Zahvaljujući tom usmerenju, u segmentu poslovanja sa privredom u prethodnih dvanaest meseci ostvarili smo rast kreditnog portfolija od 8%, dok je istovremeno posebno povećan i nivo depozita. I u narednom periodu nastavljamo sa značajnim nivoom ulaganja u privredu u cilju podrške rastu kreditne aktivnosti koja direktno doprinosi povećanju bruto domaćeg proizvoda i ostvaruje pozitivan uticaj na ostale makroekonomske indikatore.

  • Primećujete li da su kompanije opreznije kada je reč o zaduživanju u ovakvim okolnostima i ima li mesta za zabrinutost da bi moglo doći i do problema u otplati kredita?

Usled rasta troškova zaduživanja u trenutnim makroekonomskim uslovima, očekivano je da klijenti odluke o kreditiranju donose s povećanim nivoom opreznosti, što može uticati na odlaganje investicionih projekata i ujedno doprineti usporavanju ukupne dinamike kreditiranja u segmentu privrede u narednom periodu. U takvim okolnostima, i klijenti i banke posebno su fokusirani na optimizaciju biznis modela u cilju adekvatnog upravljanja tokovima gotovine, s jedne, i preuzimanja odgovarajućeg, limitiranog nivoa rizika, s druge strane. Iako je nesumnjivo da su sada i banke opreznije kada procenjuju mogućnosti za plasiranje novih kredita, u Banca Intesa posebno smo posvećeni nameri da klijentima pružimo potrebnu podršku kroz ponudu proizvoda koji im mogu obezbediti brz i neometan cash flow. Neki od najznačajnijih među njima su dozvoljeno prekoračenje računa, revolving krediti, i posebno faktoring, ali i druge usluge koje im mogu olakšati pristup obrtnom kapitalu i to, između ostalog, uz mogućnost fiksiranja kamatne stope na duži period. Zahvaljujući odgovarajućim procenama i težnji da efektivno odgovorimo na potrebe klijenata, porast nivoa kreditne izloženosti u segmentu privrede koji smo ostvarili tokom prošle i u prvoj polovini 2023. godine praćen je adekvatnim očuvanjem kvaliteta i stabilnosti portfolija, najboljim u poslednjih petnaest godina.

  • Konsolidacija bankarskog sektora je sve intenzivnija. Kako ovaj proces utiče na Banca Intesa i kako uspevate da održite lidersku poziciju?

Jačanje konkurencije i unapređenje kvaliteta usluga koje banke pružaju svojim klijentima važne su prednosti konsolidacije bankarskog sektora. Šire gledano ona nas vodi kreiranju većih i stabilnijih bankarskih grupa sa značajnim kreditnim potencijalom, a time i osnaživanju stabilnosti čitavog finansijskog sistema i realne privrede. Izvesno je da će kroz nastavak konsolidacije veličina bankarskog sektora biti prilagođenija veličini tržišta, a značajno je istaći i da je u poslednjih nekoliko godina ona posebno određena ubrzanim razvojem tehnologije i neophodnošću ulaganja u savremene digitalne platforme.

Upravo je to prostor u kom smo, kroz organski rast, pružanjem visokog nivoa kvaliteta usluga, prepoznali priliku da kontinuiranim ulaganjima u unapređenje postojećih i razvoj savremenih procesa povećamo efikasnost poslovanja u težnji da uvek ostanemo na raspolaganju i odgovorimo na potrebe naših klijenata. Nastavili smo, stoga, s značajnim ulaganjima u tehnologiju koja je svoju primenu našla kako u našim internim procesima, tako i u digitalizaciji usluga koje pružamo klijentima. U segmentu privrede, primeri su razvoj novog alata za optimizaciju poslovnih procesa u domenu upravljanja odnosima sa klijentima i prodajom na bazi napredne biznis analitike, kao i digitalnih platformi za domaći i inostrani faktoring zahvaljujući kojima ćemo u potpunosti digitalizovati upravljanje potraživanjima klijenata koji posluju u okviru lanaca snadbevanja.

  • Da li vam se čini da je globalna energetska kriza pojačala fokus domaćih preduzeća na energetsku efikasnost i održivost poslovanja? U kojoj meri je uticala na zeleno finansiranje Banca Intesa?

Iako se svest o značaju održivosti, posebno u pogledu energetske efikasnosti, razvijala i u godinama koje su prethodile još uvek aktuelnim geopolitičkim okolnostima, potreba za sigurnošću u pogledu snadbevanja energentima snažno je doprinela ekspanziji ulaganja u održive izvore energije i okretanju zelenoj ekonomiji ne samo kod nas, već i u svetu. Primena ESG principa u poslovanju danas je stoga neminovnost, koju Banca Intesa, kao članica međunarodne Intesa Sanpaolo grupe, uz usmerenost ka klimatskoj tranziciji, koja podrazumeva ostvarenje nulte neto emisije na nivou Grupe do 2050. godine, ima duboko integrisanu u svojim strateškim ciljevima. Između ostalog, preko naše matične Grupe, koja je prvi strateški partner za finansijske usluge Fondacije Elen MekArtur (Ellen MacArthur Foundation) jedne od najuticajnijih svetskih organizacija posvećenih održivom poslovanju, obezbedili smo dodatna sredstva za finansiranje projekata koji zadovoljavaju jedan od nekoliko definisanih kriterijuma u oblasti cirkularne i zelene ekonomije i to po značajno povoljnijim uslovima.

Zahvaljujući sredstvima iz ovog Fonda, ali i kroz posebnu ponudu kredita koje, klijentima koji ispunjavaju set ESG kriterijuma, odobravamo uz povoljniju kamatnu stopu, do sada smo samo u segmentu privrede podržali preko 20 projekata iz domena cirkularne i zelene ekonomije sa više od 30 miliona evra. Zapravo, kako bismo klijente koji su spremni da svoje poslovanje u potpunosti usklade sa principima korporativne i društvene odgovornosti, kao i zaštite životne sredine, podržali u toj nameri, u ponudu smo uvrstili potpuno novi proizvod, S-kredit, kroz koji smo u mogućnosti da im ponudimo još povoljnije uslove finansiranja. Njegova specifičnost ogleda se u tome što u pitanju može biti bilo koji kredit za obrtna sredstva ili investiciju iz naše ponude prilikom čijeg ugovaranja se klijent obavezuje da će tokom perioda otplate ispuniti određene EGS zahteve.

  • Imate li utisak da naša privreda u dovoljnom obimu koristi prednosti faktoringa za obezbeđivanje likvidnosti. Kakva su vaša iskustva?

U našoj privredi, odnosno uslovima u kojima je kreditna aktivnost banaka visoka i u kojima su klijentima široko dostupni krediti za obrtna sredstva, model faktoringa nije značajno zastupljen. Preduzeća koja ovaj model finansiranja prepoznaju kao adekvatan uglavnom posluju u međunarodnom okruženju, budući da je u razvijenim ekonomijama sistem prodaje, odnosno ustupanja potraživanja, radi unapređenja likvidnosti u kratkom roku ili osiguranja isplata prema dobavljačima, u širokoj primeni. Imajući u vidu prednosti faktoringa, koje se ogledaju u nižim troškovima finansiranja i činjenici da, kao komercijalni, a ne finansijski posao, ne opterećuje dodatno kreditnu sposobnost klijenta, a da, s druge strane, ubrzava novčane tokove i unapređuje efikasnost u naplati, nastojimo da ovaj model približimo malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Upravo zbog toga značajne snage usmerili smo i na razvoj digitalnih platformi koje će našim klijentima omogućiti da, kako na lokalnom, tako i na regionalnom tržištu, ovu uslugu koriste još jednostavnije, a do potrebnih sredstava, uz dodatne benefite poput popusta ili većeg nivoa prodaje, dođu još brže. Verujem da ćemo zahvaljujući razvoju onlajn procesa, koji je u skladu sa našom posvećenošću digitalizaciji poslovanja i razvoju inovativnih aplikativnih rešenja, klijentima obezbediti uslugu još višeg kvaliteta i dodatno ojačati njihovo poverenje.

  • Da li trendovi na tržištu nekretnina utiču na obim projektnog finansiranja banke? Šta je prednost ove vrste zaduživanja za investitore i izvođače radova?

I pored blagog usporenja u građevinskoj aktivnosti zabeleženog krajem 2022, zahvaljujući prednostima projektnog finansiranja kao sigurnog izvora sredstava za izgradnju objekata i finansiranje izvođača radova, a ujedno i nižih troškova kreditiranja za investitora, povećavamo prisutnost na tržištu fokusirajući se na najrelevantnije projekte u segmentu izgradnje nekretnina, pažljivom diversifikacijim ulaganja u oblasti stanogradnje i komercijalnih nekretnina i sa sve većim fokusom na projekte u oblasti obnovljivih izvora energije. Istakao bih da odluke o izboru projekata koje finansiramo donosimo sa posebnom pažnjom, uzmajući u obzir kako kvalitet sponzora, tako i samog projekta, ali i njegovu finansijsku održivost.

  • Na konferenciji "Agrobiznis bez granica" koju je Banca Intesa održala na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu bilo je reči o unapređenju saradnje u oblasti agrara između Italije i Srbije kroz podršku finansijskih institucija. Na koji način kao Banka doprinosite ovom cilju?

Budući da se Italija nalazi na trećem mestu po spoljnotrgovinskoj razmeni u segmentu poljoprivrede u našoj zemlji, Banca Intesa kao deo Intesa Sanpaolo, jedne od najvećih italijanskih, bankarskih grupacija u Evropi, posebno je posvećena pružanju podrške i povezivanju kompanija dveju zemalja u oblasti agrara. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu, čiji je Italija ove godine bila zemlja partner, otvorio nam je priliku da iskustva i ekspertize državnih, naučnih institucija i kompanija prenesemo kako lokalnim preduzećima koja posluju u agro industriji, tako i predstavnicima preko 20 italijanskih firmi koje su bile naši gosti. Daljem razvoju potencijala za saradnju između Italije i Srbije, pre svega u pogledu unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane, nastavljamo da doprinosimo kroz podršku razvoju i jačanju pozicija kompanija koje posluju na ovim tržištima. Rad na tome značajno nam olakšava Odeljenje za saradnju s italijanskim privrednim subjektima koje smo specijalno razvili u okviru banke, a preko kog poslujemo sa najvećim delom italijanskih kompanija u svim segmentima privrede, uključujući i poljoprivredu u Srbiji. Zahvaljujući pristupu izvorima finansiranja grupe, ali i širokoj ponudi namenskih i nenamenskih kredita, kao i kreditnih linija supranacionalnih institucija preko ovog odeljenja u prilici smo da im ponudimo povoljnije uslove finansiranja i na taj način doprinesemo unapređenju njihove konkurentnosti i, ujedno, rastu i razvoju ekonomija naše dve zemlje.

(Telegraf.rs/PR)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf Biznis zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

  • Eur: <% exchange.eur %>
  • Usd: <% exchange.usd %>