≫ 

Cena dostave, diskriminacija potrošača, e-potpisi, carine: 4 prepreke koje moramo da rešimo u CEFTA

 ≫ 

"Pravimo prostor za novu generaciju milenijalaca, koji su odrasli komunicirajući preko interneta i koji znaju da prave i prodaju digitalne proizvode. Oni su već danas veliki generatori radnih mesta i privrednog rasta, a sutra će biti noseći stubove savremene privrede", kaže sagovornik Telegraf Biznisa iz CEFTA

Komentari