Lekcije iz pandemije: Fleksibilnost pre ekonomije

Samo 10% je reklo da nije povećalo ulaganje u cloud tehnologiju  usled pandemije. Šta je pokrenulo ostale? To definitivno nisu uštede

Komentari