Konkurs za najbolji rad iz informatike za sedmake i osmake

Konkurs je otvoren do 11. juna, a na njemu mogu da učestvuju školski timovi koje čine nastavnik-mentor koji je izvodio nastavu i jedan do pet učenika

Komentari