Od oglasa u novinama do ličnog brendiranja na internetu. Koliko se promenio proces zapošljavanja?

Mnogi stručnjaci su se u doba korona krize suočili sa otkazom, a budući da je konkurencija sada ogromna, morate naći način da štrčite iz mase - u pozitivnom smislu

Komentari