Kriza je trajno promenila tržište na 3 nivoa: "Radnici više traže, a manje trpe. Čekaju pravu šansu"

Amerikanci sada učestalije preispituju svoj odnos prema poslu. Radnici imaju mnogo veća očekivanja od poslodavaca nego ikada ranije

Komentari