Lideri 21. veka: Edukacija i profesionalni razvoj kao prioritet

Menadžeri moraju biti agilni, svesni promena koje se dešavaju i novih očekivanja

Komentari