Rad od kuće je zaživeo, ali je i zamka za žene: Možete li napredovati ako niste "prisutni"?

Neke majke, zaposlene u industrijama gde dominiraju muškarci, češće osećaju pritisak da budu u kancelariji

Komentari