≫ 

Poslednji dan u 2022. za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu

 ≫ 

Porez na imovinu fizičkih lica može se izmiriti i jednostavnim skeniranjem NBS IPS QR koda

Komentari