Daniel Akerman meri sreću radnika u kompanijama: Ovako će izgledati Balkan u narednih 5 godina

Naš današnji gost je Daniel Akerman, preduzetnik i inovator, i radi na nečemu što je postalo prirotitet sadašnjice a to je da meri raspoloženje i zadovoljstvo radnika

Komentari