• 0

Ovo je dinamika otplate poreskih dugova za firme koje žele olakšicu

Mesečne rate ne mogu biti manje od 1.000 ili 2.000 dinara

  • 0
porez

Foto: Unsplash

Uredba o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije stupa na snagu 2. januara naredne godine.

Plaćanje se odlaže privrednim subjektima koji su se opredelili za ovu opciju.

Odlaganje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika odobreno je u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena. Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Akontacija poreza na dobit pravnih lica odobrava se u visini akontacija poreza na dobit pravnih lica čija je dospelost za plaćanje odložena, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi. Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava.

Izuzetno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji su konačnu poresku prijavu podneli do 31. januara 2021. godine, a čiji se poreski period završava u 2020. godini, prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 2.000 dinara.

Porez, obračun, digitron, kalkulator, finansije

Foto: Shutterstock

Akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica, u visini akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti. Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, odobrava se u visini akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena, a najviše do visine iznosa neplaćene obaveze po osnovu poreza i doprinosa koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu.

Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Banka, novac, kredit, dinari

Foto: Shutterstock

Akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce u visini akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti. Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva u mesecima koji slede. Privredni subjekt može i pre isteka perioda da u celosti isplati dugovani porez i doprinose koji su predmet odlaganja plaćanja.

Privredni subjekt koji u propisanim roku ne podnese konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, odnosno konačnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, ne može ostvariti pravo na odlaganje plaćanja poreza na dobit pravnih lica i poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, u skladu sa ovom uredbom.

Privredni subjekt koji, u periodu odlaganja plaćanja ne izmiri ratu u navedenim rokovima, gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja u skladu sa ovom uredbom bez posebnog sprovođenja poreskog postupka i isto se evidentira u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja. Preostali neplaćeni iznos naplaćuje se u postupku redovne i prinudne naplate.

Neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja pravnog lica koje u statusnoj promeni prestaje da postoji, a ima samo jednog pravnog sledbenika, preuzima pravni sledbenik i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja.

Ako u statusnoj promeni pravnog lica koje prestaje da postoji ima više pravnih sledbenika, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja dužno je da plati pravno lice koje prestaje da postoji, a pre brisanja iz registra privrednih subjekata koje se vodi kod Agencije za privredne registre.

Ako pravno lice u statusnoj promeni ne prestaje da postoji, to pravno lice zadržava pravo na odlaganje plaćanja obaveze utvrđeno ovom uredbom i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze.

Neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja pravnog lica prema kojem je pokrenut stečajni postupak, prijavljuje se i naplaćuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

U slučaju prinudne likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja smatra se dospelim danom pokretanja postupka prinudne likvidacije.

U slučaju likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, to pravno lice je dužno da plati do okončanja postupka likvidacije.

Video: Golub od milion evra: Evo kako zaboravljeni hobi i u Srbiji može da donese mnogo para

(Telegraf Biznis)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

Google preporuke