Spremno 2,7 miliona evra za otpremnine u Crnoj Gori

Zahtev za otpremninu u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa se može podneti do 31. decembra 2020. godine

Komentari