• 0
 ≫ 

Sprečavanje odliva mozgova u praksi: 70 firmi, 700 kadrova, 20 miliona € - sve to u Beogradu, na jednom mestu (FOTO)

 ≫ 

70 kompanija članica sa više od 700 visokoobrazovanih kadrova koje su za godinu dana prihodovale više od 20 miliona evra i 20 novoosnavnih kompanija - sve to na jednom mestu

 • 0

O IT kao našoj šansi koju ne smemo da ispustimo, počeli su da govore redom, međutim, malo je onih koji nude i praktična rešenja i kartu za taj voz u koji moramo da uskočimo.

Naučno tehnološki park u Beogradu upravo ima taj zadatak, i radi na tom polju još od trenutka kada je najteže - od početka. Ne samo da rade na razvoju startap ekosistema i ohrabrivanju mladih da zakorače u taj svet, već pružaju podršku i već formiranim kompanijama.

Dovoljno o tome govore rezultati - 70 kompanija članica sa više od 700 visokoobrazovanih kadrova koje su za godinu dana prihodovale više od 20 miliona evra.

A da ne bismo ostali samo na ciframa, zavirili smo u NTP i razgovarali sa Gordanom Danilović Grković, v.d. direktorom NTP Beograd i Jelenom Petrović, pomoćnicom direktora za razvoj poslovanja.

Njih dve su nam, između ostalog, govorile o tome kako da lečimo našu upornu boljku - sprečiti odliv mozgova.

NTP

Foto: NTP

 • NTP Beograd je prvi nacionalni park čiji je zadatak da razvije servise tako da privuče inovativne kompanije i stvori uslove za razvoj ekonomije, šta konkretno radite na tom polju? Koliko je osnovano novih startap kompanija prošle godine?
 •  

 

Jelena Petrović:  Naučno-tehnološki park Beograd aktivno radi na razvoju startap ekosistema i ohrabrivanju mladih da zakorače u startap svet, pružanju podrške timovima i kompanijama koji razvijaju inovativna tehnološka rešenja, sa ciljem ubrzavanja njihovog rasta i razvoja, kao i uticaju na dublje, sistemske promene koje mogu da kreiraju povoljnije okruženje za razvoj ovog sektora.

Osnivanje Naučno-tehnološkog parka Beograd i partnerstvo instutucija u pogledu podrške inovacijama i preduzetništvu na nacionalnom nivou je bio važan trenutak, i rezultati Naučno-tehnološkog parka Beograd – 70 kompanija članica koje zapošljavaju više od 700 visokoobrazovnih kadrova i koje su u prethodnoj godini prihodovale sa više od 20 miliona evra, kao i prepoznavanje Naučno-tehnološkog parka Beograd kao primera dobre prakse u ovom delu Evrope, govore da je potencijal za razvoj inovacija u Srbiji jako veliki, kao i da su organizacije koje pružaju podršku razvoju i komercijalizaciji inovacija važan segment strategije razvoja inovacionog ekosistema svake zemlje.

Tokom prethodne godine, NTP Beograd je podržao više od 50 timova koji razvijaju inovativna tehnološka rešenja kroz različite programe, dok je osnovano 20 startap kompanija.

 • Koliko je konkretno prihod?
 •  

 

Gordana Danilović Grković: Naučno-tehnološki park je kompleksan instrument i  startapi su samo jedan deo njegovog sistema i kad govorimo o prihodu, to nisu očekivanja koja imamo od startapa u prvih par godina razvoja, ali jesu od zrelijih kompanija. Svedoci smo izuzetno brzog rasta kompanija u Naučno-tehnološkom parku i ono što je najvažnije je veliki broj inženjera koje angažuju (700), kao i da više od 50% prihoda  ovih kompanija dolazi iz izvoza.

"PREDUZETNIČKO UČENJE UVESTI U NIŽE RAZREDE"

Jelena Petrović

Jelena Petrović/Foto: NTP

 • Koliko su važni ICT habovi, ali i parkovi kao što je NTP za startape i mlade ljude iz struke? Šta konkretno dobijaju u NTP?
 •  

 

Jelena Petrović: Kada započinjete sa razvojem neke poslovne ideje, potrebna su mnoga znanja i veštine kako bi se ta ideja transformisala u uspešan biznis, od istraživanja i validiranja ciljne grupe, segmentacije tržišta, razvoja tima, zaštite prava intelektualne svojine i drugih znanja u vezi sa razvojem poslovnog modela. Tim Naučno-tehnološkog parka Beograd sa mrežom mentora i eksperata u različitim oblastima, vodi timove i kompanije kroz put razvoja poslovanja, obezbeđujući znanje, kontakte i mesto za rad,ubrzavajući na taj način njihov rast i razvoj.

NTP Beograd u radu sa startap-ima koristi pre svega međunarodno priznatu Lean startap metodologiju i usmerava ih da budu tržišno orijentisani, tačnije da rade na rešavanju konkretnog problema na tržištu koristeći tehnologiju, čime se značajno uvećava procenat uspešnosti kompanija. Pored stalno otvorenog poziva za startap-e u okviru programa inkubacije koji uključuje pristup mentorima, obukama, mreži partnera i investitora, kao i korišćenje poslovnog prostora, uključujući 3D laboratoriju i Maker Space, razvili smo takođe program za studente ParkUp! - startap bootcamp koji se održava dva puta godišnje i koji ima za cilj da inspriše, ohrabri i obuči što više mladih ljudi kako da pokrenu svoj startap i uđu u svet preduzetništva.

 • Da li se i kako može sprečiti odliv mozgova u Srbiji, koja je vaša uloga u tome?
 •  

 

Gordana Danilović Grković: Mobilnost je izuzetno važna, ali mobilnost u oba pravca. Sada već govorimo o startap ekonomiji i moramo biti svesni  toga da je klima u razvijenim zemljama takva da jako puno i javni i privatni sektor ulažu u startape. Naša šansa je u tome da  preduzetničko učenje spustimo u što raniji period školovanja i da stvorimo mikroklimu pogodnu za razvoj, da svoje ideje mogu da pokreću i testiraju u ranoj fazi. Na taj način „baza“ ovakvih firmi, odnosno razvoj bi u najvećoj meri ostajao u Srbiji, s jedne strane, a i investitore bi privukli u neuporedivo većoj meri sa druge strane.

Gordana Danilović

Gordana Danilović/Foto: NTP

TALENTI I ZNANJE - NAŠA NAJEĆA ŠANSA I RESURS

 • Prema vašim podacima i procenama, šta se dešava sa našom startap scenom? Hoće li Srbija uhvatiti šansu koju ima kada je razvoj IT u pitanju?
 •  

 

Jelena Petrović: Startap ekosistem u Srbiji počinje ubrzano da se razvija, naročito kada su u pitanju Beograd i Novi Sad. Uspostavljanje startap centara u Nišu, Čačku i drugim gradovima takođe govori da su inovacije i preduzetništvo zaista prepoznati kao šansa za razvoj i drugih regiona u Srbiji.  Sa druge strane, kako bi rezultati i uspesi bili mnogo veći i značajni za nas kao društvo, potrebno je paralelno raditi na ohrabrivanju što većeg broja potencijalnih preduzetnika da započnu svoje startap-e, u čemu veliku ulogu igraju obrazovne instucije koje moraju podsticati talente, kreativnost i ideje.

Važno je stvaranje boljeg okruženja za razvoj ovakvih kompanija koje podrazumeva unapređenje pravnog okvira, uvođenje novih mehanizama za finansiranje startap-a u ranoj fazi razvoja, promociju saradnje privrede i nauke, i tome sl.  Najveći resurs i šansa za Srbiju jesu definitivno talenti i znanje, i ukoliko zajedno ( institucije, akademija, organizacije za podršku, kompanije, itd) stvorimo okruženje da ti talenti budu prepoznati, ohrabreni i podržani na pravi način, oni će moći da u potpunosti realizuju svoj potencijl i stvore benefite za društvo i ekonomiju.

"ICT PARK U BORČI MOŽE DONETI PROMENU KOJA JE NEOPHODNA"

Gordana Danilović

Foto: NTP

 • Šta pokazuje statistika, koje su to oblasti industrije najpopularnije kada je reč o startapima?
 •  

 

Gordana Danilović Grković: Potencijal je ogroman i to u svim oblastima gde imamo dobre inženjere, ili ogroman potencijal u znanju u istraživačkom sektoru, kao što je na primer biotehnologija ili biomedicina...Naravno IT je najpropulizvniji, zahteva najmanja početna ulaganja, ne traži dodatnu skupu laboratorijsku opremu... IT sada ulazi i u sve druge grane industrije, pa samim tim i to tržište najviše raste.

 • Šta mogu da donesu slični parkovi, na primer, najavljeni ICT park u Borči?
 •  

 

Gordana Danilović Grković: Brz razvoj Naučno-tehnološkog parka Beograd pokazao je kakav potencijal za razvoj  imamo u mladim ljudima i visokim tehnologijama. Vlada ulaže u gradnju naučno-tehnoloških parkova u Novom Sadu i Nišu i to je izuzetno dobro a svedoci smo intezivnih aktivnosti u tehnološkom parku u Čačku i napretka u tom delu. Naučno- tehnološki parkovi su po definiciji instrumenti regionalnog razvoja i velike rezultate mogu dati u sredinama univerzitetskih/fakultetskih gradova. Ono što nam generalno u Srbiji nedostaje je veći fokus na hardverske proizvode, odnosno  podrška kompanijama koje razvijaju proizvode i industrijski park u Borči može dosta doprineti da se to promeni, jer Beograd bi trebalo gledati kao veliki region, sa ogromnim brojem studenata, pa samim tim i sa ogromnim potencijalom za razvoj u svim oblastima.

 • Sa kim sve NTP sarađuje? I koliko je važna međunarodna saradnja kada je reč o naučno tehnološkim parkovima?
 •  

 

Jelena Petrović:  Ostvarili smo važna partnerstva sa nekim od vodećih organizacija za podršku inovativnim kompanijama iz Izraela, Španije, Velike Britanije i Švajcarske. Veoma je važno da kao organizacija i zemlja sarađujemo i učimo od najboljih u ovoj oblasti i naravno uz njihovu podršku dodatno podržimo razvoj naših startap-a. Jedan od uspešnih primera jeste saradnja sa Inovacionim forumom Kembridž u okviru pred-akceleratorskog programa ImagineIf!, namenjenog startap-ima u oblasti zdravstva, koji je omogućio da se ove godine po prvi put na globalnom finalu u Kembridžu u junu mesecu nađe i tim iz Srbije.

Pored toga, NTP Beograd je kao član Međunarodne asocijacije naučnih parkova i inovacionih zona  postao deo svetske mreže organizacija za podršku inovacijama i time dobio pristup najnovijim trendovima i dostignućima u ovoj oblasti.

MENJA SE BUDUĆNOST SPORTA, IMAMO PRILIKU

NTP

Foto: NTP

 • Nedavno ste pokrenuli program u saradnji sa izraelskim partnerima, a tiče se sportske zajednice sa inovatorima - o čemu se radi?
 •  

 

Jelena Petrović:  Colosseum Sports Tech Srbija je program namenjen inovacijama tj. novim tehnološkim rešenjima u sportu koji sprovodimo u saradnji sa Colosseum Sport Israel. Naša ideja jeste da povežemo sport i tehnologije i da tragamo za rešenjima koja mogu da utiču da sportisti postižu bolje rezultate, a takođe da se sport učini dostupnijim i privlačnijim za veći broj ljudi.

Program je namenjen timovima koji imaju ideje kako da reše neke od potreba sportske industrije i koji će tokom pet meseci raditi sa lokalnim i stranim mentorima na razvoju svojih proizvoda i poslovnih modela. Vizija Colosseum Sports Tech Srbija programa jeste da podrži razvoj tehnologija koje će promeniti budućnost sporta i verujemo da kao nacija koja postiže izuzetne uspehe u vrhunskom sportu možemo da postanemo nacija koja će postati prepoznatljiva i po inovacijama u sferi sporta.

 • Planirate li slične projekte?
 •  

 

Gordana Danilović Grković:  U narednom periodu planiramo da dodatno unapredimo i skaliramo postojeće programe podrške, kao i da razvijemo poseban program namenjen timovima i kompanijama koji razvijaju hardverska rešenja, sa naglaskom na robotiku i Industriju 4.0. Imajući u vidu da je za hardverske proizvode potreban duži period razvoja kao i veća početna ulaganja, naša ideja jeste da ove kompanije dobiju poseban set usluga i laboratorijskog prostora za razvoj i izradu prototipa.

Takođe, fokus u narednom periodu će biti na transferu znanja i iskustva lokalnim partnerima u Srbiji u razvoju naučno-tehnoloških parkova.

(Vesna Bjelić)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf Biznis zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

 • Eur: <% exchange.eur %>
 • Usd: <% exchange.usd %>